Scholing en opleiding van medewerkers binnen uw bedrijf. Veel mkb-ondernemers vinden het lastig in kaart te brengen wát er nodig is en hoe dit vorm te geven. Toch is het zeer belangrijk voor uw bedrijf om in scholing te investeren. Daarom wijzen wij u graag op de Stimuleringsregeling leren in het mkb (de SLIM-regeling). Met deze aantrekkelijke subsidie is er veel mogelijk. Wat, waarom en hoe? U leest het in dit artikel. Let op: de aanvraagperiode voor de SLIM-subsidie sluit op 30 september.

Waarom investeren in scholing?

De arbeidsmarkt verandert. Sinds de corona-epidemie wordt er meer op afstand gewerkt en wordt werk digitaler. Hierdoor zullen sommige banen veranderen of verdwijnen. Daarom is het belangrijk dat iedereen die werkt zich blijft ontwikkelen. Voor mkb-ondernemers kan het soms lastig zijn om scholing en ontwikkeling een plek te geven binnen het bedrijf, bijvoorbeeld door tijdgebrek, hoge kosten of te weinig kennis over welke scholing nodig is. De SLIM-subsidie kan hierbij helpen.

Brede mogelijkheden met de SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie is bedoeld voor mkb-ondernemers die willen investeren in leren en ontwikkelen binnen het bedrijf. De subsidie varieert van 5.000 euro tot maximaal 25.000 euro. Hiermee kunt u de scholings- en opleidingsbehoeften in uw onderneming in kaart brengen of loopbaanadviezen aanvragen voor medewerkers. Ook een bedrijfsschool oprichten en een praktijkleerplaats in de derde leerweg aanbieden komen in aanmerking voor de subsidie

Voorwaarden

Mkb-ondernemers uit alle sectoren kunnen een aanvraag indienen. U kunt van de regeling gebruikmaken als u minder dan 250 werknemers in dienst hebt en de jaaromzet van uw bedrijf lager is dan 50 miljoen euro (of een jaarbalans onder de 43 miljoen euro). Om van de regeling gebruik te maken, moeten bedrijven zich als aanvrager registreren op het e-portaal van Uitvoering van Beleid. Als er meer aanvragen binnenkomen dan budget beschikbaar is, worden de projecten op basis van lotingsvolgorde beoordeeld. Met de SLIM-subsidie krijgt u 60 procent van de kosten om de leercultuur in uw bedrijf te bevorderen van de overheid vergoed. Voor kleine bedrijven (tot 50 medewerkers) is dit zelfs 80 procent. De initiatieven hebben een looptijd van 12 maanden en moeten uiterlijk binnen drie maanden na toekenning starten.

Contact met ODG

Als uw partner in ondernemen gaan onze accountants en adviseurs graag met u om de tafel om uw wensen in kaart te brengen en de SLIM-subsidie aan te vragen. Zo benut u deze mooie subsidiemogelijkheid optimaal.

Bel nu