• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Nieuwe blog van Jan de Groot in de serie Klantverhalen

Als accountants kijken wij altijd graag waar winst te behalen is voor onze relaties. De nieuwe tool en denkmethodiek ManagementKompasSysteem (MKS) is ons dan ook op het lijf geschreven: een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van mkb-ondernemers. Het doel is om ondernemers snel en eenvoudig meer inzicht, grip, focus en rendement te geven. In een aantal gestructureerde stappen geven we met behulp van MKS invulling aan de ‘hoe-vraag’ ten aanzien van (winst)verbeterpotentieel.

Het MKS-systeem is toe te passen in vele branches. Momenteel doen we dit onder andere voor transportondernemingen, bouw- en bouwgerelateerde bedrijven, dienstverlenende en autobedrijven. De reden van ons enthousiasme? Het gemiddelde rendement van de transportbedrijven in onze klantenkring ligt rond de 5%. En inmiddels zijn er al uitschieters naar 7 of 8%.

Accountant met branchekennis voor rendementsverbetering

De accountant van ODG kan de rendementspercentages van de verschillende bedrijven goed naast elkaar zetten. Ze spelen als het ware het spelletje ‘zoek de verschillen’. Zijn de huisvestingskosten bijvoorbeeld bij het ene bedrijf  1 euro per uur en bij het andere bedrijf 2 euro per uur? Dan gaat ODG op zoek naar de oorzaak van het verschil en vergelijkt dit met andere ondernemingen in de branche.

Kosten zijn vaak vrij stabiel, dat is doorgaans niet waar de winst te behalen is. Interessanter wordt het als we kijken naar efficiëntie in het werkproces of de hoogte van verkoopprijzen. Zo rekenen we bijvoorbeeld bij een transportonderneming alle ritten terug naar de uurprijs, kilometerprijs en prijs per ton. Op basis van analyse kijken we waar verbeteringen mogelijk zijn: is de planning bijvoorbeeld wel efficiënt, sluiten de ritten goed op elkaar aan? Of is het tarief te laag? De ondernemer gaat vervolgens samen met de planner aan de slag om de planning te verbeteren, of met klanten van de onderneming om de tafel voor een betere prijs. Als accountant blijven we dus niet aan de zijlijn staan: we werken samen met u en treden écht op als uw partner in ondernemen.

Afschrijving vrachtauto: per kilometer of jaarlijks een vast bedrag?

Zo stond ik onlangs met een transportondernemer voor de afweging rond de afschrijving van vrachtauto’s. Per kilometer of jaarlijks een vast bedrag? De verschillen en voordelen heb ik in kaart gebracht voor een optimaal resultaat. Ziekteverzuim is een ander praktijkvoorbeeld. Helaas krijgen veel ondernemers hier in meer of mindere mate wel mee te maken. Als dit van normaal 1100 of 1200 uren oploopt naar 2000 uren, heeft dit invloed op het bedrijfsrendement.

Bedrijfsprocessen onder de loep

Aan vaste kosten is vaak niet veel te veranderen, weten de accountants van ODG. Voor vaste kosten is de makkelijkste methode de bekende ‘kaasschaafmethode’. Eenvoudig toe te passen door 10% van alle kosten af te halen. En de bezuiniging is een feit. Maar kijk je met deze methode kritisch naar de onderliggende problemen? Nee, is het antwoord. Daarom bewaren wij de kaasschaaf in de keukenla, waar hij hoort. In plaats daarvan nemen de accountants van ODG het bedrijf onder de loep, samen met de ondernemer. Kosten, opbrengsten, processen: Bij onze accountants komt dit allemaal aan bod.

Accountant met bedrijfseconomisch inzicht

Samengevat: Alleen vanuit de jaarrekening denken is niet meer van deze tijd. De accountants van ODG bekijken uw bedrijf ook vanuit bedrijfseconomisch perspectief. We denken als een ondernemer. Niet alleen de jaarrekening en fiscaliteit, maar toekomstgerichte adviezen voor structurele winstverhoging en, op langere termijn, verhoging van de ondernemingswaarde. De accountant voelt daarbij precies aan wat wij nodig hebben om dat te doen. In de praktijk komt het erop neer dat we wekelijks de cijfers bijhouden en ieder kwartaal een begroting maken, die we analyseren. Welke doelstellingen zijn gehaald en op welk vlak is verbetering nodig? Waar zitten de afwijkingen? Inkoopwaarde en omzet zijn vaak de crux. De ondernemer en de accountant van ODG stellen met behulp van MKS de cruciale managementinformatie samen en maken zo het verbeterpotentieel inzichtelijk.

Herkenbare vraagstukken?

Neem gerust contact op, wij helpen u graag verder om uw onderneming verder uit te bouwen.

Bel nu Mail mij