• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf

Voortdurend zicht én grip houden op de liquiditeitspositie van uw onderneming is cruciaal in deze tijd. Veel ondernemingen maken nu nog gebruik van overheidssteun of uitstel van betalingen om de grootste effecten van de coronacrisis op te vangen. Maar wat zijn de effecten als deze faciliteiten aflopen?

Regeren is vooruitzien

Laat u niet verrassen en begin tijdig uw liquiditeitspositie in kaart te brengen. Kijk hierna kritisch naar uw verwachtingen voor de komende maanden. Welke opbrengsten en welke uitgaven verwacht u? Houd rekening met onder meer salarissen of privé-opnamen, belastingen (privé en zakelijk), aflossingen en verwachte investeringen, maar ook omzetdaling vanwege vakantieperiodes.

Oplossingen om uw liquiditeitspositie op pijl te houden

Komt u tot de conclusie dat uw liquiditeitspositie onder druk komt te staan? Als u tijdig actie onderneemt, is er vaak nog veel mogelijk om uw onderneming te voorzien van de benodigde middelen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw liquiditeitspositie op pijl te houden voor een korte of langere periode. Bij ODG vertellen we graag meer over de mogelijkheden. Denk aan oplossingen als:

  • Het treffen van een betalingsregeling
  • Factoring
  • Subsidies
  • Verhoging rekening-courant
  • Crowdfunding
  • Financiering bij de bank
  • Een goed debiteurenbeheer. Denk bijvoorbeeld aan het tijdig sturen van betalingsherinneringen.
  • Bedrijfsoptimalisatie

Zorg tijdig dat uw financiële huishouden op orde is. Zo voorkomt u betalingsproblemen in de toekomst en kunt u profiteren van de toekomstige economische groei.

ODG helpt
Als uw partner in ondernemen helpen wij u graag als u vragen heeft over uw liquiditeitspositie. We stellen bijvoorbeeld een liquiditeitsprognose op, beoordelen mogelijke kostenverlagingen, adviseren over objectfinanciering en sturen bij voor de bouw aan een toekomstbestendig bedrijf.


Contact met ODG

Schroom niet om contact met ons op te nemen, om te sparren over uw prognose. Blijkt dat u een financiering nodig hebt, dan kunt u uw prognose ook gebruiken voor uw financieringsaanvraag. Dit scheelt tijd én geld!

Bel nu Mail nu