• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Begin februari 2020 is het Toezichtplan Arbeidsrelaties gepubliceerd. Hieruit komt naar voren dat de Belastingdienst start in de zorg en de bouw met sectorgerichte benadering die toeziet op naleving van de wetgeving.

Voor dit toezicht werkt de Belastingdienst samen met brancheverenigingen en koepelorganisaties om zo beter inzicht te krijgen in de branche specifieke problematiek. Deze samenwerking moet ook voorkomen dat het toezicht resulteert in een ongelijk speelveld of een marktverstoring.

Steeds vaker voelen bedrijven zich namelijk ‘gedwongen’ om met zzp’ers te werken. Voornamelijk in nieuwe sectoren waar een krappe arbeidsmarkt is zoals de bouw en de zorg. De Belastingdienst is om deze reden ook in deze sectoren gestart met het sectorgerichte toezicht. Later wordt dit uitgebreid naar de sectoren onderwijs, ICT, horeca en detailhandel.

Handhavingmoratorium
Het kabinet heeft tot 1 januari 2021 een handhavingsmoratorium ingesteld in afwachting van nieuwe wetgeving voor het inhuren van zelfstandigen. De Belastingdienst handhaaft beperkt, maar vanaf het jaar 2020 zijn de mogelijkheden tot handhaven wel uitgebreid.

Vanaf 1 januari 2020 zal de Belastingdienst – naast handhaving bij kwaadwillenden – ook handhaven
wanneer opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst niet of niet in voldoende mate binnen
een redelijke termijn opvolgen. Bij handhaving zal de inspecteur een correctieverplichting of
naheffingsaanslag opleggen, eventueel met belastingrente en boete.

Hoe nu verder?
Vooruitlopend op nieuwe wet- en regelgeving voor het toezicht op arbeidsrelaties is de Belastingdienst al flink aan het investeren in menskracht om vanaf 1 januari 2021 handhavend op te kunnen treden.

Vanaf 1 januari 2021 zullen nieuwe wet- en regelgeving hun intrede doen. Het handhavingsmoratorium wordt gefaseerd afgebouwd om de markt te laten wennen aan de nieuwe wet- en regelgeving.

Het is verstandig om vooruitlopend op de nieuwe wet- en regelgeving alvast te beoordelen welke risico’s u loopt. Voorkom problemen en kom eens bij ons langs. Gezamenlijk beoordelen we op basis van uw handelswijze in de dagelijkse praktijk of er aanvullende acties vereist zijn. Dat onderneemt toch een stuk geruster?

Twijfelt u of u risico loopt met uw arbeidsrelaties?

Laat uw arbeidsrelaties controleren door ons. Of heeft u andere vragen over (veranderende) wet- en regelgeving? Neem dan telefonisch contact op met een van onze adviseurs.
Komt u liever persoonlijk langs?
Bel dan nu voor een afspraak op uw vestiging naar keuze
Bel nu