• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Nieuwe blog in de serie Klantverhalen door assistent-accountant Wilbert de Greef.

Volgens het woordenboek is een accountant iemand die zich bezighoudt met het inrichten, bijhouden en controleren van de boekhouding van ondernemingen. Deels waar, natuurlijk, maar veel van onze klanten weten inmiddels dat accountantskantoor ODG veel meer doet dan dat. Als uw partner in ondernemen gaan wij namelijk graag in de schoenen van een ondernemer staan, om bedrijfseconomisch inzicht te bieden en waar mogelijk het bedrijfsrendement te verbeteren. Hoe we dat doen? Eén van de antwoorden op die vraag is MKS.

MKS, met andere woorden ManagementKompasSysteem, is een tool en denkmethodiek die is ontwikkeld speciaal voor de begeleiding van mkb-ondernemers. Het doel is om ondernemers snel en eenvoudig meer inzicht, grip, focus en rendement te bieden. In een aantal gestructureerde stappen geven we met behulp van MKS invulling aan de ‘hoe-vraag’ ten aanzien van (winst)verbeterpotentieel.  

Overzicht en bewustwording dankzij accountant ODG

Een praktijkvoorbeeld. Een ondernemer, laten we hem Jansen noemen, is eigenaar is van een loodgietersbedrijf én van een elektriciënsbedrijf. In het eerste bedrijf is dhr. Jansen zelf dagelijks actief. De zaken zijn hier goed op de rit, de verhouding tussen kosten en winst is prima en de onderneming groeit zelfs. Een ander geval is het in de elektriciënsonderneming. Omdat Jansen hierbij zelf minder betrokken is, vindt hij het des te belangrijker om de vinger aan de pols te houden. Voor beide ondernemingen verzorgt ODG de kwartaalcijfers, maar daarnaast doen we voor de elektriciëns nog meer: Wekelijks krijgen we een bestandje aangeleverd met de gewerkte uren van het personeel en de verbruikte materialen. In combinatie met de vaste kosten van ongeveer 30.000 euro per kwartaal (onder meer huisvestings- en exploitatiekosten), is het mogelijk om een helder beeld te schetsen van de te behalen omzet. Hoeveel declarabele uren er gemaakt moeten worden om winstgevend te zijn en de hoeveelheid werk die kan worden uitbesteed. Met MKS bieden we een stukje bewustwording en overzicht bij ondernemers, en al vele malen heeft dit geleid tot een efficiencyslag. Worden bijvoorbeeld de gebruikte materialen wel allemaal doorbelast? En alle declarabele uren gefactureerd?  Met drie man fulltime personeel, zoals bij de elektriciën het geval is, moet er 120 uur gefactureerd worden om een volledige omzet te draaien. MKS is een effectieve manier om een onderneming naar een hoger niveau te tillen en daarmee het bedrijfsrendement te vergroten. Met ons als accountantskantoor naast de elektriciëns aan het roer, is de winst al snel gegroeid en heeft dhr. Jansen er vertrouwen in dat ook zijn elektriciënsbedrijf de zaken goed op de rit heeft.

Wilbert de Greef - ODG Accountants

Neem contact op met accountantskantoor ODG

Herkenbare vraagstukken? Neem gerust contact op, wij helpen u graag verder om uw onderneming verder uit te bouwen.

Mail mij Bel ons