• Al 70 jaar toonaangevend accountantskantoor
  • Compleet advies van accountants, fiscalisten en juridisch specialisten
  • Persoonlijke relatie met kennis van uw bedrijf
Barneveld Lunteren

Een nieuwe blog van partner/accountant‑administratieconsulent Gerjan Smit.

Leestijd: 3 minuten

Als ondernemer krijgt u te maken met allerlei fiscale zaken die u vast liever zou mijden. Toch is het belangrijk om hierbij goed na te denken over uw keuzes: Zeker op momenten als start, overdracht en beëindiging van een bedrijf is er veel voordeel te behalen met actuele kennis van de vele regelingen. In deze blog leest u met welke zaken u onder meer te maken krijgt in deze drie fasen van het ondernemerschap.  

Als het ondernemersbloed begint te kriebelen

Wilt u graag eigen baas zijn? Of hebt u een uit de hand gelopen hobby, waar wel brood mee te verdienen is? Vanuit verschillende drijfveren starten mensen hun eigen onderneming. Passie voor uw vak en een flinke dosis werklust zijn hierbij nodig, maar daarmee bent u er nog niet: zorg ook zeker voor een goede voorbereiding. Gelukkig is ODG er om u op weg te helpen.

  • Na de belangrijke keuze van de naam van uw onderneming schrijft u zich in bij de Kamer van Koophandel. U dient hierbij uw bedrijfsactiviteiten te vermelden. Aanmelding bij de Belastingdienst volgt en in de meeste gevallen wordt u nu betrokken in de omzetbelasting, maar in bepaalde omstandigheden is het mogelijk om gebruik te maken van de kleine ondernemersregeling.
  • Kies de juiste ondernemingsvorm. In de meeste gevallen kiest u als starter voor een eenmanszaak. Een vennootschap onder firma of een maatschap zijn mogelijkheden als u gezamenlijk een bedrijf start. Als een ondernemer begint met een hoog risico, of als u niet hoofdelijk aansprakelijk wilt zijn voor de schulden van de onderneming, dan is de besloten vennootschap wellicht een passende ondernemingsvorm.
  • Voor startende ondernemers zijn er diverse fiscaalvriendelijke regelingen. Denk aan de zelfstandigenaftrek, de eerste drie jaar verhoogd met de startersaftrek als u aan het urencriterium van 1225 uur per jaar voldoet. Ook kunt u de investeringsaftrek benutten voor investeringen boven de 450 euro per item en een minimale investeringentotaal per jaar van 2.300 euro. Als starter mag u uw investeringen versneld afschrijven.
  • De juiste verzekeringen afsluiten is zeker raadzaam om de risico’s te beperken. Hierbij valt te denken aan een aansprakelijkheid voor bedrijven. Bij ziekte is er echter geen sociaal vangnet voor uitkering. Daarom kan het verstandig zijn om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.
  • De Belastingdienst stelt eisen aan ondernemers, namelijk: u moet deelnemen aan het maatschappelijk verkeer; u doet dat voor eigen rekening en risico; u loopt ondernemersrisico; u hebt verschillende opdrachtgevers; er worden investeringen gedaan; er wordt reclame gemaakt en er is een winstoogmerk.

Bent u van plan uw eigen bedrijf te starten? Neem vroegtijdig contact op met ODG. Zo loopt u geen voordeel mis en komt u niet voor vervelende verrassingen te staan. 

Bedrijfsopvolging en onroerend goed

Voor ondernemers is het bezit van onroerende zaken voor hun onderneming vaak heel voordelig. Ze hoeven dan niet heel duur te huren. Maar wat als u als ondernemer de onderneming gaat overdragen aan één van uw kinderen? Kan uw kind met de huidige marktprijzen nog wel een boterham verdienen met het bedrijf? En krijgt uw kind de financiering rond bij de bank?Uw adviseur bij ODG biedt de oplossingen.

  • Met een berekening van de contante waarde van de toekomstige kasstromen wordt uitgerekend wat uw kind maximaal kan betalen. Vaak ligt dit behoorlijk lager dan de marktwaarde van de onroerende zaken. Werkt uw kind drie jaar of langer mee op de zaak dan kunt u beiden profiteren van geruisloze doorschuiving van de onderneming. De belastingclaim op de hogere waarde bij overdracht van het onroerend goed kan zo naar uw kind worden doorschoven. U als ouder hoeft dan geen belasting te betalen over de overwaarde.
  • Overdragen van onroerende zaken tegen een lager bedrag dan de marktwaarde telt als een schenking. Echter, onder de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is de schenking in de meeste gevallen geheel vrijgesteld.
  • En de financiering? Uw adviseur van ODG stelt graag een exploitatie- en liquiditeitsprognose op. Deze is gebaseerd op een volledig uitgewerkt plan, waarbij kan worden aangetoond dat uw kind in staat is om aan rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Zo helpt ODG u graag bij een succesvolle financieringsaanvraag.

Staking van uw onderneming en vrijstellingen

Aan alles komt een eind. Dat geldt ook voor het voeren van uw onderneming, hoe mooi deze tijd ook is geweest. Maar uw beslissing om te stoppen is het startsein voor de Belastingdienst om te bekijken of er stakingswinst wordt behaald. Dit is het geval als de werkelijke waarde van de activa (gebouwen, inventaris en vervoermiddelen) hoger is dan de boekwaarde (waarde van de verschillende posten op de balans per stakingsdatum).

Bij verkoop van de activa komt de waarde hiervan in uw bezit. Als u uw onderneming staakt zonder verkoop van de activa, zult u toch ook moeten afrekenen met de fiscus. ODG vertelt u graag over verschillende vrijstellingen, zoals de stakingsvrijstelling en, in het geval van agrarische grond, de landbouwvrijstelling. Ook is het mogelijk om de winst af te storten in een lijfrenteproduct, zodat later tegen een lager tarief kan worden afgerekend.

Samen op weg naar succes

In welke fase van het ondernemerschap u zich ook bevindt, ODG helpt u met de beste keuzes voor een optimaal bedrijfsrendement. ODG beschikt over uitgebreide kennis van vele branches. Zo is het ODG AgroTeam dé specialist voor agrarische ondernemingen. Neem gerust vrijblijvend contact op.

Mail mij Bel ons