Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van de website van Onderweegs & De Groot zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Onderweegs & De Groot stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer website

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door Onderweegs & De Groot met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Onderweegs & De Groot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van Onderweegs & De Groot bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Onderweegs & De Groot worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Onderweegs & De Groot. Onderweegs & De Groot geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites. Onderweegs & De Groot garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Onderweegs & De Groot en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onderweegs & De Groot niet toegestaan. Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van Onderweegs & De Groot. Onderweegs & De Groot zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Onderweegs & De Groot slecht verdraagt met de naam en reputatie van Onderweegs & De Groot, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Onze vestigingen

De accountants en adviseurs werken vanuit Barneveld, Ermelo, Hattem en Lunteren. Wij zijn lokaal georiënteerd. Hierdoor kunt u ons eenvoudig bereiken. We staan dicht bij u en zijn oprecht geïnteresseerd in u en uw onderneming. U bent van harte welkom op één van onze vestigingen. Natuurlijk kunt u ons ook bereiken via telefoon of e-mail.


Vestiging Barneveld
Vestiging Barneveld
Barneveld Burgemeester Kuntzelaan 29
3771 EP Barneveld
Postbus 106 3770 AC Barneveld
0342 - 420270
Vestiging Ermelo
Vestiging Ermelo
Ermelo Putterweg 19
3851 GA Ermelo
Postbus 149 3850 AC Ermelo
0341 - 552372
Vestiging Hattem
Vestiging Hattem
Hattem Nieuweweg 16
8051 ED Hattem
 
038 - 4442365
Vestiging Lunteren
Vestiging Lunteren
Lunteren Boslaan 21
6741 DJ Lunteren
Postbus 8 6740 AA Lunteren
0318 - 484441
Terug naar boven