Van VAR naar DBA

19-03-2016 -

De VAR verdwijnt per 1 mei 2016 en wordt vervangen door een modelovereenkomst. Dit staat in de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Een modelovereenkomst geeft vooraf zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie. Zo weet men vooraf of er geen sprake is van een dienstbetrekking. Ondernemers die de hulp inroepen van ZZP’ers weten met een dergelijke overeenkomst zeker dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden of te betalen. De Belastingdienst heeft hiervoor een stelsel van modelovereenkomsten opgesteld voor de verschillende branches, opdrachtgevers of hun intermediairs en individuele opdrachtnemers. Deze zijn te vinden op Belastingdienst.nl. Als opdrachtgevers en ZZP’ers in de praktijk conform de modelovereenkomsten werken, hebben zij vooraf de gewenste zekerheid over de loonheffingen, voor een periode van vijf jaar. Voor de duidelijkheid: partijen hoeven uiteraard geen gebruik te maken van een modelovereenkomst. Net als de VAR is deze niet verplicht.

Tot 1 mei 2017 hebben ondernemers de tijd om de werkwijze aan te passen aan de nieuwe wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). De Belastingdienst zal in het overgangsjaar toezicht houden in de vorm van voorlichting over de nieuwe werkwijze en het bieden van een helpende hand bij de implementatie. ZZP’ers met een VAR ontvangen binnenkort een brief van de Belastingdienst met meer informatie. Tijdens het overgangsjaar, tot 1 mei 2017, geldt er wel een inspanningsverplichting. Dit betekent dat de opdrachtgever en opdrachtnemer de arbeidsrelatie actief zodanig moeten vormgeven, dat er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt.

Terug naar overzicht
Terug naar boven