Blog

Regelmatig schrijft één van de medewerkers van Onderweegs & De Groot Accountants en Adviseurs een blog over een actueel onderwerp.

Heeft u vragen of wilt u met de blogger in gesprek? Bel gerust of stuur een e-mail.


 
Tips om dit jaar nog belasting te besparen
Het jaar loopt alweer bijna op zijn eind. Dit is het moment om te bekijken of u nog belastingvoordeel kunt behalen. Daarom volgen nu enkele tips om geld te besparen of te verdienen.
Lees meer

Hoogtepunten belastingplan 2018
Dinsdag 19 september was het weer zover: Prinsjesdag. Hierbij zijn onder andere de fiscale plannen voor het komende jaar gepresenteerd in het belastingplan 2018. Het belastingplan bevat voornamelijk reparatiewetgeving. Het demissionaire kabinet past op de winkel.
Lees meer

Heeft u als DGA een pensioen in eigen beheer? Onderneem dan nu actie!
De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen geven directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) de mogelijkheid om in 2017, 2018 of 2019 ofwel hun pensioen in eigen beheer (PEB) tegen de fiscale waarde om te zetten in de spaarvariant Oudedagsverplichting (ODV), ofwel hun PEB tegen de fiscale waarde af te kopen.
Lees meer

Heeft u als DGA een pensioen in eigen beheer? Onderneem dan nu actie!
De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen geven directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) de mogelijkheid om in 2017, 2018 of 2019 ofwel hun pensioen in eigen beheer (PEB) tegen de fiscale waarde om te zetten in de spaarvariant Oudedagsverplichting (ODV), ofwel hun PEB tegen de fiscale waarde af te kopen. Bij de keuze voor afkoop van het PEB wordt een aanzienlijke belastingkorting verleend.
Lees meer

Hypotheek en belasting: wat betekent dat voor u?
Met betrekking tot de eigen woning geldt in Nederland dat er een bijtelling is van een eigenwoningforfait (deze is afhankelijk van je WOZ-waarde). De hypotheekrente die u betaalt, is aftrekbaar als de hypotheek betrekking heeft op de eerste woning. Als het bedrag aan hypotheekrente hoger is dan de bijtelling, dan heeft u een aftrekpost.
Lees meer

Vraag tijdig uw toeslagen aan
In de praktijk blijkt dat veel mensen die recht hebben op toeslagen, die vergeten aan te vragen. Deze mensen laten een hoop geld liggen. Indien u recht hebt op toeslagen over 2016, dan kunt u deze nog aanvragen tot 1 september 2017 via toeslagen.nl.
Lees meer

Loop geen subsidie mis
Veel MKB-ondernemers lopen subsidies mis. Dat komt doordat een uitgebreid onderzoek naar subsidiekansen en een eigen bedrijf draaiende houden nu eenmaal niet samengaan. Gelukkig heeft ODG Accountants en Adviseurs daar een oplossing voor.
Lees meer

Aangifte inkomstenbelasting: nuttige tips op een rij
De tijd voor de aangifte inkomstenbelasting breekt weer aan. In deze column een aantal onderwerpen waaraan u kunt denken als u de aangifte invult. Zo laat u geen belastingvoordeel liggen.
Lees meer

Lastenverlichting
De Nederlandse bevolking wordt dit jaar getrakteerd op lastenverlichting. Een aantal maatregelen lichten wij graag voor u uit.
Lees meer

Minder belasting betalen? Wij helpen u graag
De meesten van u hebben de aangifte inkomstenbelasting (IB) 2015 alweer de deur uit gedaan. Nu nog even de op te leggen aanslag afwachten. De aanslagen worden dit jaar zowel per post als digitaal verstuurd, mits u de persoonlijke berichtenbox hebt geactiveerd.
Lees meer
Nieuws categorieen


Terug naar boven