Blog

Regelmatig schrijft één van de medewerkers van Onderweegs & De Groot Accountants en Adviseurs een blog over een actueel onderwerp.

Heeft u vragen of wilt u met de blogger in gesprek? Bel gerust of stuur een e-mail.


 
Geld verdienen door juist invullen van de belastingaangifte 17-04-2018
Aangifte doen via de site van de Belastingdienst lijkt makkelijk, maar vraagt om extra aandacht. Maakt u gebruik van de vooraf ingevulde aangifte? Controleer dan alle gegevens goed en vul deze zo nodig aan. In deze column enkele aandachtspunten die veel geld kunnen opleveren.
Lees meer

Belastingaangifte in 2018: de zoektocht naar aftrekposten 23-03-2018
Sinds 1 maart kan er weer belastingaangifte worden gedaan. Wat valt op dit jaar? Mensen die aangifte doen, zoeken op de site van de Belastingdienst vooral naar informatie over aftrekposten.
Lees meer

Alsnog omzetbelasting terugvragen door afschaffing landbouwregeling 19-02-2018
De afschaffing van de landbouwregeling kan voor u als agrarisch ondernemer gunstig uitpakken. Hoe? Dat leest u hier.
Lees meer

Direct de stand van zaken in beeld 28-11-2017
Door automatisering wordt steeds meer mogelijk, ook in de accountancy. ODG Accountants en Adviseurs loopt hierin natuurlijk voorop. Wij hebben dit jaar een flinke stap voorwaarts gezet op het gebied van automatisering.
Lees meer

Tips om dit jaar nog belasting te besparen 27-10-2017
Het jaar loopt alweer bijna op zijn eind. Dit is het moment om te bekijken of u nog belastingvoordeel kunt behalen. Daarom volgen nu enkele tips om geld te besparen of te verdienen.
Lees meer

Hoogtepunten belastingplan 2018 21-09-2017
Dinsdag 19 september was het weer zover: Prinsjesdag. Hierbij zijn onder andere de fiscale plannen voor het komende jaar gepresenteerd in het belastingplan 2018. Het belastingplan bevat voornamelijk reparatiewetgeving. Het demissionaire kabinet past op de winkel.
Lees meer

Heeft u als DGA een pensioen in eigen beheer? Onderneem dan nu actie! 07-07-2017
De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen geven directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) de mogelijkheid om in 2017, 2018 of 2019 ofwel hun pensioen in eigen beheer (PEB) tegen de fiscale waarde om te zetten in de spaarvariant Oudedagsverplichting (ODV), ofwel hun PEB tegen de fiscale waarde af te kopen.
Lees meer

Heeft u als DGA een pensioen in eigen beheer? Onderneem dan nu actie! 24-06-2017
De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen geven directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) de mogelijkheid om in 2017, 2018 of 2019 ofwel hun pensioen in eigen beheer (PEB) tegen de fiscale waarde om te zetten in de spaarvariant Oudedagsverplichting (ODV), ofwel hun PEB tegen de fiscale waarde af te kopen. Bij de keuze voor afkoop van het PEB wordt een aanzienlijke belastingkorting verleend.
Lees meer

Hypotheek en belasting: wat betekent dat voor u? 25-05-2017
Met betrekking tot de eigen woning geldt in Nederland dat er een bijtelling is van een eigenwoningforfait (deze is afhankelijk van je WOZ-waarde). De hypotheekrente die u betaalt, is aftrekbaar als de hypotheek betrekking heeft op de eerste woning. Als het bedrag aan hypotheekrente hoger is dan de bijtelling, dan heeft u een aftrekpost.
Lees meer

Vraag tijdig uw toeslagen aan 01-05-2017
In de praktijk blijkt dat veel mensen die recht hebben op toeslagen, die vergeten aan te vragen. Deze mensen laten een hoop geld liggen. Indien u recht hebt op toeslagen over 2016, dan kunt u deze nog aanvragen tot 1 september 2017 via toeslagen.nl.
Lees meer
Nieuws categorieen


Terug naar boven