Agro nieuws


 
Strenger optreden NVWA bij overtreden welzijnsregels

Aanmelden kleineondernemersregeling btw uiterlijk 20 november

Uitbetaling directe betalingen GLB 2019

Terugtrekking aanvraag Subsidieregeling sanering varkenshouderijen mogelijk

Aanmelden fosfaatverrekening tot 31 december


Richtlijn voor wolvenschade in de schapenhouderij

Openstelling Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Actualisatie forfaitaire excretienormen deels uitgesteld

Nieuws categorieen


Terug naar boven